Akanthus stenkonservering

Akanthus Stenkonservering ejes af Marianne Petersen, som er uddannet fra konservatorlinjen med specialisering i sten på Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet 1995.

Akanthus stenkonservering blev etableret i København i 1999 og drives i dag som enkeltmandsvirksomhed med projektansatte medarbejdere, der er uddannet fra afdelingen for Monumentalkunst, Det Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Marianne Petersen virker desuden som:

Formand for KEP/Konservatorernes Efteruddannelses Pulje, hvis formål er at arrangere seminarier og kuser med konserveringsfagligt indhold.

Ekstern lærer i stenkonservering og censor på afd. for Monumentalkunst/KADK.

Gæsteforelæser på Århus Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring.

Medlem af NKF/Nordisk Konservatorforbund.

MOBIL: +45 2192 4008

MAIL: akanthus@akanthus.dk

INSTAGRAM: fotos ad hoc fra opgaver og relaterede emner: 

 
IMG_5802.jpg

Sten og bevaring

Natursten opfattes ofte som et nærmest uforgængeligt materiale, solidt og bestandigt.

Bjergarten på uforstyrret plads dybt i bjerget er i sig selv mange millioner år og som sådan er sten forstået som del af et bjergmassiv et "evigt" materiale. De sten der optræder som skulpturelle eller udsmykkende elementer i arkitektur, parker og byrum er dog langt fra uforgængelige.  Efter en lang proces hvor bjergarten brydes og forarbejdes til mere spinkle skulpturelle "kultursten" og  derefter bliver eksponeret for klima, forurening, behandling og alment brug, vil stenen udvise tegn på slid og forvitring og efter en tid vise alvorlige nedbrydningstegn. Tiden kan være årtier til århundreder alt efter bjergart, klima og vedligehold.

Skulptur og bygningselementer udført i forskellige bjergarter som sandsten, marmor og granit  har meget forskellige egenskaber og modstandskraft alt efter struktur og mineralogisk sammensætning. Sammenholdt med  geografisk placering og miljøpåvirkning ses meget forskellig holdbarhed og typer af skader.

Uanset hvilken stentype der er tale om og hvilke skader der optræder vil udgangspunktet for bevaringen være det samme, men mulighederne og målet vil variere.

Konservering af monumental kulturarv udføres i respekt for det eksisterende og den historie og også den æstetik som mange års slid medfører. Vi vil derfor i videst muligt omfang arbejde nænsomt med istandsættelsen.

Målet for konserveringen og det ønskede resultat og niveauet for indsatserne foretages i samarbejde med bygherre og fredningsmyndighed hvis bygningen eller monumentet er fredet. 
Genskabelse af tabte former kan udføres hvis der er forlæg for hvordan det tabte har set ud.