Monumenter, mindesten, friskulptur

Fredede monumenter og mindesten opstillet i landets kommuner, tilfalder kommunernes opsyn og vedlige-holdelsessindsats. Råd og vejledning kan i denne anledning ydes i form af besigtning og tilstandsvurdering hvorefter vedligeholdelseplan kan udarbejdes. 

Skulpturer i parker og anlæg tilhørende godser og herregårde rummer ofte både mindesten og skulpturer som en væsentlig del af parkens udtryk og historie.

Arbejde på  nyere skulpturer i andre materialer som keramik, stentøj og mosaik samt nyere eller ældre skulpturer i bronze, udføres i et vist omfang også.

Kirker

I forbindelse med restaurering eller ombygninger i kirker vil der være liggesten, døbefonte, epitafier og andre genstande inde eller udenfor kirkebygningen der skal konserveres og flyttes. Dette udføres ifølge nationalmuseets bevaringsbeskrivelser og selve flytningen foretages i samarbejde med stenhugger eller flyttefirma.

 

ansigt 1.jpg